નમસ્તે મિત્રો , આ શૈક્ષણિક બ્લોગ માં શિક્ષણ ને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનો પ્રયાસ કરવા માં આવ્યો છે .. કોઈ પ્રકાર ના અપેક્ષા વગર લોકો ને ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડવા નો હેતુ છે. મને જણાવતા ખુશી થાય છે કે આ બ્લોગ દરેક શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકો ને એક પ્રેરણા પૂરી પાડશે ... @@સુવિચાર @@ માણસ જ્યાં સુધી બીન સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણમાં હોય છે ત્યાં સુધી આળસુ,ઢીલો અને શુષ્ક રહે છે પણ જેવું વાતાવરણ બદલાઈને સ્પર્ધાત્મક થાય છે તેવો તે તરવરતો અને જીવંત બની જાય છે. પડકાર માણસને જીવંત બનાવે છે માટે પડકારથી ડરો નહીં, તેનો સામનો કરો. .

શુક્રવાર, 25 એપ્રિલ, 2014

મંગળવાર, 22 એપ્રિલ, 2014

સોમવાર, 21 એપ્રિલ, 2014

1/1/2014 ની સ્થિતિએ અનામત વર્ગો ના પ્રતિનિધિત્વ ની ઘટ તથા બેકલોગ ની માહિતી

સારસ્વત મિત્રો , 1/1/2014 ની સ્થિતિએ અનામત વર્ગો ના પ્રતિનિધિત્વ ની ઘટ તથા બેકલોગ ની માહિતી તુરંત મોકલી આપવા બાબત

રવિવાર, 20 એપ્રિલ, 2014

લોકસભા ની ચુંટણી માં - સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના વિધાનસભા પ્રમાણે DISPATCH સેન્ટર

લોકસભા ની ચુંટણી માં  - સુરેન્દ્રનગર  જીલ્લાના  વિધાનસભા પ્રમાણે  DISPATCH સેન્ટર નીચે પ્રમાણે  છે .
60 દસાડા     : સહોયોગ વિધાલય , લખતર 
61 લીંબડી    : સેવા સદન ,મામલતદાર કચેરી ,લીંબડી 
62 વઢવાણ  : મંગલ ભવન , હીરો  ના સો રૂમ સામે , વઢવાણ 
63 ચોટીલા   : નવું માર્કેટિંગ યાર્ડ ,આણંદપર ભાડલા રોડ , ચોટીલા 
64 ધાંગધ્રા    : શીશુકુંજ  વિધાલય , ધાંગધ્રા 
.........................................................................................................................................
 

શનિવાર, 19 એપ્રિલ, 2014

30/4/2014 ના ચૂંટણી ની જાહેર રજા નો પરિપત્ર ..

મિત્રો  , 30/4/2014 ના ચૂંટણી ની જાહેર રજા નો પરિપત્ર  ...  
 

10 % મોઘવારી ભથ્થા માટે નો પરિપત્ર .....

સારસ્વત મિત્રો ,  10 % મોઘવારી ભથ્થા માટે નો પરિપત્ર  ...   શુક્રવાર, 18 એપ્રિલ, 2014

ચુંટણી કામગીરી કેવી રીતે કરવી .... ગુજરાતી માં સંપૂર્ણ વિડીઓ


 મિત્રો , ચુંટણી  કામગીરી  કેવી રીતે  કરવી  .... ગુજરાતી માં સંપૂર્ણ વિડીઓ .... જોવા  અહીં કિલીક કરો 

  અને  સીલબંધ અને સીલ વગર ના  કવરો ની  માહિતી બુધવાર, 16 એપ્રિલ, 2014

INSPIRED AWARD

INSPIRED  AWARD  નું REGISTRATION જે શાળા એ કરવાનું  બાકી હોય તે તત્કાલ  પૂર્ણ કરી લે   અન્યથા  5000 = 00 રૂપિયા વિજ્ઞાન મેળા  માટેના નહિ મળે જેની નોધ લેશો  ....

ગુરુવાર, 3 એપ્રિલ, 2014

School Information ..

માનનીય આચાર્ય શ્રી તમામ , નમસ્કાર  ...