નમસ્તે મિત્રો , આ શૈક્ષણિક બ્લોગ માં શિક્ષણ ને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનો પ્રયાસ કરવા માં આવ્યો છે .. કોઈ પ્રકાર ના અપેક્ષા વગર લોકો ને ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડવા નો હેતુ છે. મને જણાવતા ખુશી થાય છે કે આ બ્લોગ દરેક શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકો ને એક પ્રેરણા પૂરી પાડશે ... @@સુવિચાર @@ માણસ જ્યાં સુધી બીન સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણમાં હોય છે ત્યાં સુધી આળસુ,ઢીલો અને શુષ્ક રહે છે પણ જેવું વાતાવરણ બદલાઈને સ્પર્ધાત્મક થાય છે તેવો તે તરવરતો અને જીવંત બની જાય છે. પડકાર માણસને જીવંત બનાવે છે માટે પડકારથી ડરો નહીં, તેનો સામનો કરો. .

મંગળવાર, 29 જુલાઈ, 2014

National Institute Of Open Schooling : NIOS Orientation Progrmme

બરવાળા - શ્રી ઝબુબા હાઈસ્કુલ માં - પ્રેરણાતમ્ક માર્ગદર્શન  કાર્યક્રમ -: NIOS DIRECTOR -  શ્રી ડૉ.રાજેશકુમારજી, આચાર્ય શ્રી શિવરાજભાઇ - શ્રી ઝબુબા હાઈસ્કુલ,બરવાળા અને શ્રી મુકેશભાઈ નિમાવત ,આચાર્ય શ્રી કુ.એમ આર ગાર્ડી વિધાલય , અનિન્દ્રા  ...

 બરવાળા  શ્રી ઝબુબા  હાઈસ્કુલ માં  -પ્રેરણાતમ્ક માર્ગદર્શન  કાર્યક્રમ - :    NIOS DIRECTOR
 શ્રી  ડૉ .રાજેશકુમાર ,આચાર્ય શ્રી શિવરાજભાઇ  અને શ્રી મુકેશભાઈ નિમાવત , આચાર્ય શ્રી કુ.એમ આર  ગાર્ડી વિધાલય , અનિન્દ્રા  ...

સોમવાર, 28 જુલાઈ, 2014

scholarships.gujarat.gov.in/

★★★ध्यान दिजीए★★★
 यदि आपको या आपके किसी रिश्तेदार,दोस्त या किसी ऐसे विघाथीॆ हो जीसे इस 10th या 12th कि पिछली exam मे 80% या उससे ज्यादा percentage( not a percentile rank) आऐ हो उस तक ये जानकारी फरजीयात पहुंचाये कि...... ★★★★★★★★★★★★*जीसे इस 10th या 12th कि पिछली exam मे 80% या उससे ज्यादा percentage( not a percentile rank) आऐ हो उसे सरकार तरफसे Rs.30,000(10000 per year till 3 year) शिश्यवृति के रुप मे मिलते हे... ★★★★★★★★★★★★ इस वेबसाइट scholarships.gujarat.gov.in/ पर जब ओनलाईन फोम‌ भरना शरु हो तब फोम भर दिजीए.... ★★★★★★★★★★★★★ ये जानकारी गुजरात के हर विधाथीॆ तक पहुंचाने के लीए प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेर कर ताकि जीसके पास कोलेज की फी भरने के लीए पैसे नही है उसे Rs.30,000 की बडी मदद मिल शके........Please share to all group and all friend so the poor and brilliant student get the help......this is not a jock........

અન્ય માધ્યમ ના વિધાસહાયક ની ભરતી- પ્રાથમિક શાળાઓ -1 થી 5


જીલ્લા શિક્ષણ અધિકારી શ્રી દેવભૂમિ દ્વારકા નો મનઘડત નિર્ણય ...


મિત્રો , પુરક પરીક્ષા પરિણામ તારીખ 30/07/2014 નાં રોજગુરુવાર, 3 જુલાઈ, 2014

 સારસ્વત  મિત્રો , કુ. એમ.આર.ગાર્ડી  વિધાલય , અણીન્દ્રા  વિશે વિશેષ  માહિતી મેળવવા માટે  બાજુ માં આપેલ  MY SCHOOL  ઉપર  કિલીક કરો..... ....

S.S.C. BOARD નું અમારી શાળાનું પરિણામ 97.56 %

કુ.એમ.આર.ગાર્ડી  વિધાલય , અણીન્દ્રા  હાઈસ્કુલ નું  S.S.C. BOARD નું પરિણામ 97.56 % ......   

અભિનંદન  ટીમ અણીન્દ્રા   

NIOS :National Institute Of Open Schooling : DIRECTER       શ્રીડો.રાજેશકુમાર ની અણીન્દ્રાશાળા ની મુલાકાત.....