નમસ્તે મિત્રો , આ શૈક્ષણિક બ્લોગ માં શિક્ષણ ને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનો પ્રયાસ કરવા માં આવ્યો છે .. કોઈ પ્રકાર ના અપેક્ષા વગર લોકો ને ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડવા નો હેતુ છે. મને જણાવતા ખુશી થાય છે કે આ બ્લોગ દરેક શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકો ને એક પ્રેરણા પૂરી પાડશે ... @@સુવિચાર @@ માણસ જ્યાં સુધી બીન સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણમાં હોય છે ત્યાં સુધી આળસુ,ઢીલો અને શુષ્ક રહે છે પણ જેવું વાતાવરણ બદલાઈને સ્પર્ધાત્મક થાય છે તેવો તે તરવરતો અને જીવંત બની જાય છે. પડકાર માણસને જીવંત બનાવે છે માટે પડકારથી ડરો નહીં, તેનો સામનો કરો. .

મંગળવાર, 25 જૂન, 2013

શું તમને જનરલ નોલેજ માં રસ છે

શું તમને જનરલ નોલેજ  માં રસ છે ..... એક વખત મારા પરમ મિત્ર  ચાવડા વનરાજસિંહ  http://chavdavanrajsinh.blogspot.in  ની મુલાકાત લઇ ને જુવો   અહી એક કિલીક કરો અને ખોલો માહિતીનો ખજાનો ....

એકાદ બે દિવસમાં સરકારી શાળાઓમાં ભરતી નક્કી

સારસ્વત મિત્રો , કદાચ  એકાદ બે  દિવસમાં  સરકારી શાળાઓમાં  ભરતી  નક્કી થઈ જશે .

GUJARAT POLICE RECRUITMENT BOARD (P.R.B.) ANNOUNCED PROVISIONAL RESULT FOR PSI RECRUITMENT


GUJARAT POLICE RECRUITMENT BOARD (P.R.B.) ANNOUNCED PROVISIONAL RESULT FOR PSI RECRUITMENT

 

 

જુઓ ઓનલાઈન ગુજરાતી નાટકજુઓ ઓનલાઈન ગુજરાતી નાટક

અમારી દુનિયા તમારી દુનિયા <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_6091.html>
અમે બરફ ના પંખી <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_6208.html>
અલવિદા ડાર્લિંગ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_4834.html>
અભિનય સમ્રાટ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_3814.html>
અઢી અક્ષર પ્રેમ ના <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/gujarati-natak.html>
આવ તારું કરી નાખું <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/gujarati-natak-aav-taru-kari-nakhu.html>
આપણા જ ઘરમાં નો એન્ટ્રી <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_9542.html>
કાકા ની કમાણી પડોશન માં સમાણી <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/gujarati-natak-kaka-ni-kamani-padoshan.html>
કાજળ ઢોળાયું કંકુમાં <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_9814.html>
કાંતિ તોફાને ચડ્યો <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_02.html>
હું પૈસા નો પરમેશ્વર <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_9526.html>
તો કરો શ્રીગણેશ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_1114.html>
બની રહીએ એક મેક ના <http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_01.html>
પ્રેમ કરતા પંચર પડ્યું <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/blog-post_9990.html>
છક્કો મક્કો <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_638.html>
બા એ મારી બાઉન્ડ્રી <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_6116.html>
છેલ છબીલા <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_7815.html>
મમ્મી ૨૦ ની દીકરી ૪૦ ની <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/1.html>
જલસા કરો જયંતિલાલ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post.html>
ગુજ્જુભાઈ એ ગામ ગજાવ્યું <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/gujarati-natak-gujjubhai-e-gam-gajavyu.html>
વાત બહાર જાય નહિ <http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_895.html>
મૂંગા બોલે બહેરા સાંભળે <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/gujarati-natak-munga-bole-bahera.html>
તોફાની ત્રિપુટી <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/gujarati-natak-sahebji.html>
બુઢ્ઢા એ મારી સિક્ષ્સર <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_6843.html>
બોલ્યા બે બોલ ખુલી ગઈ પોલ <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_6248.html>
છગન મગન તારા છાપરે લગન <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_9592.html>
છાનું ને છપનું કૈ થાય નહિ <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_4613.html>
બા રીટાયર થાય છે. <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/02/blog-post_8524.html>
સાસરિયું સોનાની ખાણ <
http://gujnatak.blogspot.com/2010/03/sasariyu-sona-ni-khan-gujarati-natak.html>
   

બુધવાર, 19 જૂન, 2013

ઓનલાઈન રીટર્ન

સારસ્વત મિત્રો  ઓનલાઈન રીટર્ન ભરવાનું ખૂબજ સરળ છે. નાણાકીય વર્ષ  વર્ષ ૨૦૧૨ -૧૩ નું ઓનલાઈન ઈ - રીટર્ન ફાઈલ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લીક કરી New User  - Register Now  પર જઈને individual પર ક્લીક કરી આપના પાનકાર્ડ નંબરની મદદથી એકાઉન્ટ બનાવો. ત્યારબાદ આપ જ્યાં નોકરી કરો છો તે સંસ્થા દ્વારા આપવામાં આવેલ ફોર્મ નંબર  ૧૬ અથવા ૧૬ એ  લઈને ખૂબજ ઝડપથી ઓનલાઈન રીટર્ન ફાઈલ કરી શકાય છે.
ફાયદા -  આપના એકાઉન્ટમાં રીટર્ન તથા તેની એક્નોલેજમેન્ટ કોપી પીડીએફ ફાઈલમાં  તરતજ સેવ થાય છે. રીફંડ જમા થયેલ છે કે કેમ તેની જાણકારી સરળતાથી મળી શકે છે. સમય તથા નાણાનો બચાવ થાય છે. ટેક્ષની વધઘટ ચૂકવણી પણ જે તે બેંક દ્વારા ચલણ નંબર  ૨૮૦ ( સેલ્ફ એસેસમેંટ ) તથા ચલણ નંબર ૨૮૧ ( સંસ્થા ટાન નંબર દ્વારા ) સરળતાથી ભરી શકાય છે. ભરેલ ચલણની તરતજ પ્રિંટ કાઢી શકાય છે. ફોર્મ નંબર ૨૬એએસ ( ટેક્ષ ક્રેડિટ ) જોઈ શકાય છે. 


મંગળવાર, 18 જૂન, 2013

એક વિષયમાં નાપાસ વિધાર્થી માટે બોર્ડનું સમયપત્ર

એક વિષયમાં  નાપાસ વિધાર્થી માટે બોર્ડનું  સમયપત્ર જોવા માટે અહી કિલીક કરો http://203.77.200.35/gseb/Portal/News/641_1_July%20Examination%20Timetable%202013.pdf

સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળામાં શિક્ષણ સહાયકની પસંદગી

મેરીટમાં આવેલ ઉમેદવારોએ જીલ્લા પસંદગીનો વિકલ્પ ઓનલાઈન તા. ૧૮.૬.૨૦૧૩ થી ૨૧.૬.૨૦૧૩ સાંજે ૪.૦૦ કલાક સુધીમાં અચુક ભરવાનો છે.

1. ઓનલાઈન જિલ્લાનો વિકલ્પ  (ફક્ત મેરીટમાં આવેલ ઉમેદવાર માટે )

 

2. સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં જિલ્લા, વિષય અને કેટેગરીવાર ખાલી જગ્યાની

 વિગત દર્શાવતું પત્રક (30% સ્ત્રી અનામત સીવાયના માટે)

 

3. સરકારી ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં જિલ્લા, વિષય અને કેટેગરીવાર ખાલી જગ્યાની 

વિગત દર્શાવતું પત્રક - 30% સ્ત્રી અનામત માટે


સુચના: 
૧) મેરીટમાં આવેલ ઉમેદવારોએ વિષયવાર, તેઓની કેટેગરી મુજબ જે જિલ્લામાં જગ્યા ઉપલબ્ધ છે તેનો ઓનલાઈન વિકલ્પ પસંદગીના 
   જીલ્લાના ક્રમ મુજબ તા. ૧૮.૬.૨૦૧૩ થી ૨૧.૬.૨૦૧૩ સાંજે ૪.૦૦ કલાક સુધીમાં અચુક ભરી લેવો.ઉમેદવાર વિકલ્પ નહિ ભરે તો તેમનો વિકલ્પ જતો કરેલ છે તેમ માની આગળની નિયમ અનુસારની કાર્યવાઈ હાથ ધરાશે. જે અંગેની સઘળી જવાબદારી સંબંધિત ઉમેદવારની રહેશે.
૨) તા. ૧૩.૬.૨૦૧૩ સુધીમાં ઉમેદવારોએ આ સાથે રજુ કરેલ એફીડેવીટ કરવાનું રહેશે. (ગુજરાતી નકલ  /  અંગ્રેજી નકલ )
૩) ઉમેદવારોએ આ વેબસાઈટ બીજી માહિતી માટે દર રોજ જોવા વિનંતી 
૪) ઉમેદવારોએ અસલ સોગદં નામું કઢાવીને પોતાની પાસે જ રાખવાનું છે. આપને જીલ્લો ફાળવ્યા પછી તા. ૨૫.૬.૨૦૧૩ના રોજ જિલ્લા 
   શિક્ષણાધિકારીશ્રી ની કચેરીમાં અસલ પ્રમાણપત્રો તથા એફીડેવીટ (સોગંદનામું) ચકાસણી અર્થે રજુ કરીને નિમણુંક પત્ર મેળવવાનો રહેશે.

 

રવિવાર, 16 જૂન, 2013

શૈક્ષણિક માહિતી sutariya chirag

CHIRAG SUTARIYA'S BLOG - VERY USEFUL FOR TEACHER, STUDENTS..

http://chiragsutariya.blogspot.in/


COUNTRIES AND CITIES OF THE WORLD

CONVERSION TABLE

WORLD WEATHER

WORLD TIME

LEARN ALMOST ANYTHING

LINK DIRECTORY OF TOP WEBSITES

YOU V/S COMPUTER

WHAT IS CRT-PLASMA-LCD-LED TECHNOLOGY

વિવિધ ભાષામાં બાળકોના અસંખ્ય નામો અને અર્થ

PLAY-WATCH AND ENJOY-GAMES-QUIZ

DISCOVER FLIGHT/TRAIN/FARES

EXCEL-Formula-Function-Dictionary 

૩૧ – એક્સેલની ટીપ્સ – Excel Tips

LIFE TIME CALENDAR

Animator v/s Animation

CELL PHONE SAFETY

TEST YOUR MEMORY POWER

TEST YOUR SKILLS WITH REFLEX GAMES

BRAIN AGE GAMES-VERY GOOD

GAMES FOR BRAIN – VERY GOOD

COLOR MACHINE GAME

TEST YOUR INTELLIGENCE – QUIZ-TEST-GAMES

CONVERSION CALCULATOR 

તમારી ખરી ઉમર જાણો

BIRTHDAY CALCULATOR-VERY INTERESTING

LIFESPAN CALCULATOR-YOUR LIFE

CLICK FAMOUS PEOPLE’S PHOTO AND KNOW ABOUT THEM

KILL THE BEES

FIND CITY NAME FROM STD CODE 

એક્સ્લમાં ચેસ રમો / Play Chess

KNOW YOUR CHARACTER 

Do Your Character Analysis pps

suratiundhiyu – The penguin show

TEST YOUR KNOWLEDGE

WHERE IS THE GAP IN YOUR KNOWLEDGE

CLICK BOTH SIDES PICTURES AND PLAY WITH FISH

FISH MOVES BEHIND YOUR CURSER

DRINK COFFEE HERE

Learn 10 Indian Languages for your working knowledge

How much amount of water to drink

Sunrise and Sunset in HongKong

SEVILLA111 GIGAPIXEL WORLD RECORD

What did Your Mobile Number say 

DR.PHIL’S TEST FOR YOU

DESIGN YOUR FACE WITH COMPUTER

Mathematics Of Life pps

BEAUTY OF MATHS 

HAND BOOK FOR NRI 

WAYS TO LIVE

WONDERFUL-AWESOME-Website- 2 Part-Part-1 Instructions

Wonderful-Awasome-Website-Part-2 

કમ્પ્યુટરમાંથી સીધું ગુજરાતીમાં લખો

Top companies with one click 

USEFUL WEBSITES

CLOCK

All countries-statistics-charts-maps

INDIA and GERMANY

Suratiundhiyu Senses Challenge

MICROSOFT WITHOUT KEYBOARD

માનવીય ઘડિયાળ અદભૂત !

TEST YOUR OBSERVATION

COMPUTERS IN 2020 PEN P.C.

MICROSOFT SURFACE COMPUTER

CIRCLE THE CAT-GOOD GAME

INTERESTING ABOUT NUMBERS

MOVE YOUR MOUSE-ENJOY

MOVE YOUR CURSOR AND ENJOY

PLAY REGIFTING ROBIN

TAKE YOUR TYPING TEST

MEMORY IMPROVEMENT TIPS

GIGAPIXEL PANORAMA PHOTOGRAPHY

FIND YOUR TREE

ENJOY GRAPHICS

GUESS YOUR NUMBER GAME

ARCHITECT STUDIO 3D-MAKE YOUR OWN DESIGN

Hero performed by Michael Israel in New York

PLAY ONLINE FREE CARD GAMES

REGIFTING ROBIN – MIND BLOWING GAME

WORLD TIME ENGINE – TIME OF ANY PLACE

ATLAS OF THE UNIVERSE

THE POWER OF BEER

THE BEAUTY OF MATHEMATICS

BEST MAP SEARCH SITE IN THE WORLD

LG ADVERTISING ON BERLIN BUILDING

BODY LANGUAGE

FLY OVER PLANET EARTH

YOU TYPE AND SHE SPEAKS

MAGIC SQUARE

ARE YOU SMARTER THAN A GRADE 5TH

VIRTUAL KEYBOARD

FUTURE ROLLTOP COMPUTER

MOVE THE ARROW AND WATCH

ATTITUDE IS EVERYTHING

CLICK AND WATCH-BEAUTIFUL

BEAUTIFUL DESIGNS BY ARCHITECTS

PENDULUM WAVES BY HARVARD STUDENTS

PLAY-HOW FAST ARE YOUR REACTIOS?

INDEPENDENCE DAY QUIZ OF AMERICA

MATHS MOVES FOR STUDENTS

LOTS OF OLD FREE GAMES-ABANDOWARE

ALL ABOUT MUSIC-VERY GOOD

YOUR WORD POWER-HOMOPHONES

GENERAL KNOWLEDGE ABOUT GUJARAT

A SHORT NEUROLOGICAL TEST

SCALE OF THE UNIVERSE-1

THE SCALE OF UNIVERSE – 2

CLICK AND MAKE FLOWER GARDEN

ALBRECHT DURER AND HIS MAGIC SQUARE

HISTORY OF THE WORLD

AROUND THE WORLD FREE TOUR

GENERAL KNOWLEDGE – ગુજરાતી

WHAT IS BEHIND NUMBERS

WORLD INFO AND WORLD CLOCK

ENTER YOUR NAME AND CLICK ME

SEE ANY ADDRESS OF THE WORLD

CHECK YOUR VOCABULARY

EXOTIC NEW BORN BABY ANIMALS

WAIT AND SEE YOUR NAME EVERYWHERE

THINKING MACHINE

NAMES AND GROUP OF ANIMALS

CLEVERBOT-ASK AND LEARN

MONET 2010-THE BEST-KEEP PATIENT

VIRTUAL KEYBOARD

When man stops put cursor 1inch above his head

PHOTOGRAPHY OF PARIS – PANORAMA

COMPLETE KNOWLEDGE ABOUT COLOR

TYPING TEST

David Copperfield-Magic Cards

WIKIMAPIA-FIND THE WORLD INFO

ALL ABOUT ANIMALS

AKIYOSHI’S ILLUSION PAGES-BES

EGYPT PYRAMIDS AND TEMPLES

ROUTE MAPS-TO ANYWHERE-AMAZING!

THE CONSTELLATIONS AND THEIR STARS

AMERICAN PHRASES AND SAYINGS

WONDER HOW TO DO IT

WORD GRABBER

RELIGION DISTRIBUTION MAP OF AMERICA

FAMOUS PEOPLE PAINTING-PUT YOUR CURSER ON FACE TO KNOW THEM