નમસ્તે મિત્રો , આ શૈક્ષણિક બ્લોગ માં શિક્ષણ ને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનો પ્રયાસ કરવા માં આવ્યો છે .. કોઈ પ્રકાર ના અપેક્ષા વગર લોકો ને ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડવા નો હેતુ છે. મને જણાવતા ખુશી થાય છે કે આ બ્લોગ દરેક શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકો ને એક પ્રેરણા પૂરી પાડશે ... @@સુવિચાર @@ માણસ જ્યાં સુધી બીન સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણમાં હોય છે ત્યાં સુધી આળસુ,ઢીલો અને શુષ્ક રહે છે પણ જેવું વાતાવરણ બદલાઈને સ્પર્ધાત્મક થાય છે તેવો તે તરવરતો અને જીવંત બની જાય છે. પડકાર માણસને જીવંત બનાવે છે માટે પડકારથી ડરો નહીં, તેનો સામનો કરો. .

સોમવાર, 28 જુલાઈ, 2014

scholarships.gujarat.gov.in/

★★★ध्यान दिजीए★★★
 यदि आपको या आपके किसी रिश्तेदार,दोस्त या किसी ऐसे विघाथीॆ हो जीसे इस 10th या 12th कि पिछली exam मे 80% या उससे ज्यादा percentage( not a percentile rank) आऐ हो उस तक ये जानकारी फरजीयात पहुंचाये कि...... ★★★★★★★★★★★★*जीसे इस 10th या 12th कि पिछली exam मे 80% या उससे ज्यादा percentage( not a percentile rank) आऐ हो उसे सरकार तरफसे Rs.30,000(10000 per year till 3 year) शिश्यवृति के रुप मे मिलते हे... ★★★★★★★★★★★★ इस वेबसाइट scholarships.gujarat.gov.in/ पर जब ओनलाईन फोम‌ भरना शरु हो तब फोम भर दिजीए.... ★★★★★★★★★★★★★ ये जानकारी गुजरात के हर विधाथीॆ तक पहुंचाने के लीए प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेर कर ताकि जीसके पास कोलेज की फी भरने के लीए पैसे नही है उसे Rs.30,000 की बडी मदद मिल शके........Please share to all group and all friend so the poor and brilliant student get the help......this is not a jock........